Hae mukaan!


Peliteollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla (S21273)

Centrian Pelipaja koulutus alkaa kahdesti vuodessa. Koulutus järjestetään Centrian Ylivieskan kampuksella.

Mikä Pelipaja on?

Pelipaja on Centria-ammattikorkeakoulun järjestämä pelialan koulutus jonka laajuus on 60 opintopistettä. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa että osallistujilla on perustaidot työllistyäkseen pelialalle. Koulutukseen sisältyy kursseja pelisuunnittelusta, ohjelmoinnista, sisällöntuotannosta ja liiketoiminnasta. Pyrimme auttamaan osallistujia verkostoitumaan pelialan tapahtumissa.

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan joulukuun 2022 loppuun mennessä. Opintoihin kuuluvat 15 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Perusopinnoissa keskitytään mm. pelisuunnitteluun, pelikulttuuriin, grafiikkaan ja versionhallintaan. Perusopinnot suoritetaan kevään 2022 aikana. Suoritettuaan perusopinnot hyväksytysti, opiskelija voi siirtyä Game core -osuuksille. Game core -osuuksia on yhteensä neljä, joista jokainen suoritetaan n. viiden viikon kuluessa. Game core -osuuksilla siirrytään varsinaiseen pelien tekoon, mutta niiden aikana opitaan lisää myös esim. pelianalytiikasta ja pelialan liiketoiminnasta.

Opintojen tarkka aikataulu julkaistaan tällä sivulla liitteenä syksyn aikana.

Opiskelijalla olisi hyvä olla asennettuna tietokoneelleen Unity3D, Blender ja Sourcetree. Muuten käytetään online-työkaluja.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Opiskelun aikana voidaan järjestää 1-2 lähipäivää. Niistä sovitaan osallistujien kanssa erikseen opintojen alkaessa.

Koulutuksen sisältö on suunniteltu vuosien kokemuksen perusteella tukemaan osallistujien uuden osaamisen kartuttamista. Koulutukseen voi osallistua myös työn ohessa.

Hakijoilta odotamme kiinnostuneisuutta tai ammatillista kokemusta omasta osaamisalueestaan ja kouriintuntuvaa innostusta pelialalle.

Ammattimainen pelikehitys vaatii monialaista ja syvää osaamista, sekä kykyä työskennellä tiimissä ja paineensietokykyä.

Koulutuksen sisältö lyhyesti

Game Lab Lead, yhteensä 6 ects
Game Lab Lead – opintojakso sisältää valmennusta muun muassa rooleista pelitiimeissä, pelisuunnittelun perusteet, pelimoottorin perusteet (Unity), sisällöntuotannon perusteet (2d ja 3d grafiikka, audio ym), kansainväliset pelimarkkinat, sosiaalisen median perusteet (FB, Instagram,Twitter, yms), game jamit, tasosuunnittelun perusteet, pelialan sanasto/termit. Tärkeänä osana opintojaksoa on kustannusten ymmärtäminen, man rate ja burn rate, rahoitus ja mistä sitä voi saada. Opintojaksolla käsitellään myös versionhallintaa ja aineistonhallintaa joita koulutetaan koko game labin ajan. Hankkeen mukaisesti perehdytään myös etätyöskentelyn työkaluihin ja menetelmiin.

Game Marketing, yhteensä 4 ects
Tämä opintokokonaisuus sisältää pelin markkinoinnin syvemmin, markkina-analyysin, kommunikointi yhteisön kanssa, pelisuunnittelu yhteisön kannalta, käyttäjä hankinta, sosiaalinen media markkinoinnissa, press kitin, viestintäsuunnitelman ja markkinointi materiaalin tuottamisen.

Game Community, yhteensä 10 ects
Yhteisön opintokokonaisuus jatkuu koko game labin ajan ja sisältää aiheita mm. yhteisön rakentamiseen, kommunikointiin ja markkinointiin. Tässä kokonaisuudessa käsitellään myös yhteyksiä streamaajiin, julkaisijoihin ja partnereihin. Osallistujien kanssa toteutetaan game jameja ja kilpailullisia verkkopeli tapahtuma. Markkinoinnissa tutustutaan myös käyttäjien tietojen käsittelyyn Euroopassa (GDPR) ja muualla.

Game Core, yhteensä 7 + 10 ects ja Game Core Mobile, yhteensä 8 ects
Nämä opintokokonaisuudet sisältävät peliprojektin valmennusta joko valmiista tai osallistujien omasta aiheesta. Opintokokonaisuudessa käydään läpi pelin markkina-analyysi, presskitti, web-sivut (joilla dev blogi ym markkinointi materiaali), pelisuunnittelu, moninpelin haasteet, hahmo-, tehtävä- ja tasosuunnittelu. Samalla pyritään saamaan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kokonaisuuden lopuksi ulkopuoliset arvioijat antavat palautetta pelistä ja tiimistä. Valmennusta annetaan suunnittelusta, ohjelmoinnista, sisällöntuotannosta ja markkinoinnista.

Game Vertical Slice, yhteensä 15 ects
Viimeisessä kokonaisuudessa osallistujia valmennetaan tekemään aiempien kokonaisuuksien projekti pidemmälle ns. vertical sliceksi. Tämä kokonaisuus kokoaa yhteen kaikki aiemmin läpi käydyt aiheet ja lisää vielä valmennusta yrittäjyydestä.