PELIPAJA

Uusien osaajien koulutusta pelialalle!

Peliteollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla (S21273)

Oletko kiinnostunut tietokonepelien rakentamisesta, pelien markkinoinnista sekä
peleihin liittyvästä liiketoiminnasta? Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa pelialasta kiinnostuneille mahdollisuuden lähteä syventämään osaamistaan.

Pelipaja-koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että osallistujalla on sellaiset perustaidot, jotka mahdollistavat työllistymisen pelialalle. Koulutukseen sisältyy opintojaksoja sekä pelisuunnittelusta, ohjelmoinnista, sisällöntuotannosta että
liiketoiminnasta.

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Opinnot suoritetaan syyskuun 2021 loppuun mennessä. Opintoihin kuuluvat 15 opintopisteen laajuiset perusopinnot. Perusopinnoissa keskitytään mm. pelisuunnitteluun, pelikulttuuriin, grafiikkaan ja versionhallintaan. Perusopinnot suoritetaan 28.2.2021 mennessä.

Koulutuksen sisältö on suunniteltu vuosien kokemuksen perusteella tukemaan osallistujien uuden osaamisen kartuttamista. Koulutukseen voi osallistua myös työn ohessa.

Centrian Pelipaja on suunniteltu vastaamaan pelialan ja startup-yritysten tarpeisiin. Olemme tukeneet pelien kehittämistä ja kouluttaneet osaajia jo vuodesta 2008 asti.